Regulatory Story
Go to market news section View chart   Print
Sydbank A/S   -  0MGE   

Sydbanks delårsrapport – 1.-3. kvartal 2019

Released 07:25 30-Oct-2019

Sydbanks delårsrapport – 1.-3. kvartal 2019

Selskabsmeddelelse nr. 44/2019
30. oktober 2019

Sydbanks delårsrapport – 1.-3. kvartal 2019

1.-3. kvartal 2019 er præget af en fortsat solid kreditkvalitet samt en historisk høj konverteringsaktivitet

Hovedpunkter fra regnskabet for 1.-3. kvartal 2019

Administrerende direktør Karen Frøsig om Sydbanks resultat for 1.-3. kvartal:
-          Det er glædeligt, at vi i 3. kvartal ser en pæn fremgang i den samlede kreditformidling samtidig med, at kundernes økonomi igen i dette kvartal er blevet styrket, og at vi for 10. kvartal i træk kan tilbageføre nedskrivninger.

Bedre balance mellem indtjening og omkostninger
Som følge af de aktuelle vilkår for bankdrift er det afgørende at sikre en effektiv drift, herunder et stærkt fokus på udvikling og implementering af automatiserede processer samt produkters og områders lønsomhed. Udover compliance og it-sikkerhed prioriterer banken således automatisering af processer højt. Automatisering af processerne er en af de vigtige faktorer til sikring af en bedre balance mellem indtjening og omkostninger på længere sigt. For at opnå en bedre balance mellem indtjening og omkostninger er det nødvendigt med en række tiltag på såvel indtægtssiden som på omkostningssiden.

Tiltag, der vil understøtte en højere basisindtjening:

Indtjeningstiltagene forventes isoleret set at løfte den årlige basisindtjening med ca. 200 mio. kr.

Tiltag, der vil modvirke en stigning i basisomkostningerne i 2020:

Det er forventningen, at omkostningstiltagene vil være tilstrækkelige til at kunne udligne pris- og lønstigninger i 2020. Basisomkostningerne i 2020 forventes således at være på niveau med omkostningerne i 2019.

Administrerende direktør Karen Frøsig om omkostningstiltagene:
-          Vi har i Sydbank siden 2009 haft konstant fokus på omkostningerne. I erkendelsen af, at vilkårene for bankdrift er blevet vanskeligere, tilpasser vi omkostningerne yderligere. Arbejdet med effektiviseringen af processerne giver nu de første større reelle lettelser. Dermed muliggøres den nødvendige medarbejderreduktion. Det er forventningen, at hovedparten af den nødvendige medarbejderreduktion, vil kunne ske ved naturlig afgang.

Negative renter på indlån
Som en konsekvens af Nationalbankens seneste ændring af indskudsbevisrenten til -0,75 pct. sænker Sydbank renten på erhvervsindlån til -0,75 pct. og indfører negative renter for privatkunder, der har mere end 750.000 kr. i indlån. Rentesatsen for private bliver ligeledes -0,75 pct. Det er en ændring i forhold til udmeldingen i forbindelse med halvårsregnskabet, hvor banken indførte negative renter på -0,6 pct. for privatkunder med indlån på mere end 7,5 mio. kr.

Administrerende direktør Karen Frøsig om ændringen af indlånsrenter:
-          Nationalbankens indskudsbevisrente har nu været negativ stort set uafbrudt siden 2012, og med de seneste tiltag fra ECB og den yderligere sænkning af indskudsbevisrenten ser de negative renter ud til at fortsætte i en lang periode fremover. Vi mener derfor, tiden er inde til at sænke vores indlånsrenter både på erhvervs- og privatområdet og på den måde indrette vores forretningsmodel efter markedsvilkårene. Det er både naturligt og i overensstemmelse med de pengepolitiske hensigter fra ECB’s og Nationalbankens side, at de negative renter i højere grad også materialiserer sig på indlånssiden – herunder også på privatområdet.

Strategien – En stærkere bank

I en tid, hvor miljøet for bankdrift i Danmark fortsat påvirkes af makroøkonomiske faktorer som negative renter, pres på rentemarginalerne og lav låneefterspørgsel hos virksomhederne, stiger behovet for at stå ved sine værdier, udvise robusthed og samtidig vise evnen til at gennemføre de mulige justeringer af såvel indtjeningen som omkostningerne. I dette miljø er der større behov for løbende at vurdere, hvorvidt den aktuelle strategi er den korrekte. Vi har i de seneste måneder genbesøgt den nuværende strategi – En stærkere bank. Vi står stærkt, bl.a. kan følgende konstateres:

Forventninger til 2019

Yderligere oplysninger
Bankdirektør Jørn Adam Møller, tlf. 74 37 24 00
Kommunikationschef Louise Degn-Hansen, tlf. 61 20 48 04

Adm. direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen og bankdirektør Jørn Adam Møller gennemgår i dag kl. 10.00 (CET) rapporten på en telekonference. Telekonferencen afvikles på dansk og kan følges via https://www.sydbank.dk/omsydbank/regnskab-etiket/regnskab

Deltagere skal ringe på +45 35 44 55 77. Følgende kode skal bruges for at logge ind: 13590410#

Vedhæftede filer


Close


London Stock Exchange plc is not responsible for and does not check content on this Website. Website users are responsible for checking content. Any news item (including any prospectus) which is addressed solely to the persons and countries specified therein should not be relied upon other than by such persons and/or outside the specified countries. Terms and conditions, including restrictions on use and distribution apply.

 


Sydbanks delårsrapport – 1.-3. kvartal 2019 - RNS